THIEN VU MANUFACTURER TRADIMEX CO.,LTD

Tin Tức

Theo dự đoán ban đầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho vụ bông 2017 thì sản lượng bông Mỹ năm nay được dự đoán là 19,2 triệu tấn, tăng gần 12% so với ước tính cuối năm 2016.

Theo Hiệp hội Dệt May châu Âu thì vị trí dẫn đầu của Trung Quốc như là nhà cung cấp chính hàng dệt may tới EU đã tiếp tục bị xói mòn trong năm 2016, do sự xâm nhập vững chắc ngày càng tăng của các khu vực sản xuất khác

Copyright © 2017 THIEN VU MANUFACTURE TRADIMEX CO.,LTD. All rights reserved.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sales support 0909.79.27.28