THIEN VU MANUFACTURER TRADIMEX CO.,LTD

Tin Tức

Sản lượng bông Mỹ dự đoán tăng 12% trong năm 2017

Theo dự đoán ban đầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho vụ bông 2017 thì sản lượng bông Mỹ năm nay được dự đoán là 19,2 triệu tấn, tăng gần 12% so với ước tính cuối năm 2016.

Dựa trên báo cáo Triển vọng gieo trồng, diện tích trồng bông năm 2017 ước tính là 12,23 triệu acre, thêm 2,2 triệu acre so với năm 2016 do giá bông cao hơn các cây trồng cạnh tranh khác.

Dự báo diện tích của bông Upland và bông cực dài (ELS) đều tăng trong năm 2017. Đối với mùa bông đang tới, dự đoán diện tích gieo trồng bông upland cao hơn ở mỗi khu vực nằm trong vành đai bông. Dựa trên báo cáo Triển vọng gieo trồng, diện tích bông upland ở vùng Tây Nam là 7,4 triệu acre, cao hơn diện tích 6 triệu acre của năm ngoái và là cao thứ hai kể từ đầu những năm 1980. Khu vực Tây Nam dự báo chiếm 62% diện tích trồng bông upland trong năm 2017, hơi cao hơn tỷ lệ 61% của năm ngoái. Diện tích trồng bông ở khu vực Đông Nam được kỳ vọng đạt 2,5 triệu acre trong năm 2017, hơn năm trước gần 14% nhưng bằng với trung bình của 5 năm.

Ở khu vực Delta dự báo diện tích trồng bông 2017 tăng trong mùa thứ hai liên tiếp lên 1,8 triệu acre khi diện tích trồng bông quay trở lại gần  bằng trung bình 10 năm. Delta được cho là chiếm 15% diện tích trồng bông Upland của Mỹ trong năm 2017, tương đương với mùa trước. Ở khu vực miền Tây, nguồn tưới tiêu được cải thiện cho vụ bông mùa xuân 2017 - ngoài việc giá thuận lợi - được kỳ vọng thúc đẩy diện tích bông ở đây. Bông ELS vẫn tập trung ở miền Tây nơi có trên 90% diện tích trong tổng 232.000 acre được kỳ vọng sẽ được trồng bông trong năm 2017. California sẽ tiếp tục là bang trồng bông ELS chủ lực, đóng góp 190.000 acre trong tổng diện tích.

Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ nói trong báo cáo mới nhất “Triển vọng bông và len” là bắt đầu từ tháng 5, độ ẩm ở vành đai bông là thuận lợi hơn trong mùa này mặc dầu nhiều vùng ở Đông Nam đã trải qua khô hạn.

Diện tích thu hoạch bông Mỹ cho năm 2017 được dự đoán gần 11,4 triệu acre, cao hơn diện tích ước tính 9,5 triệu acre của năm 2016 là 20%. Năng suất toàn quốc được dự đoán là 810 pound/acre và được dựa trên năng suất trung bình của các vụ 2012-2016. Ước tính năng suất ban đầu của Mỹ là thấp hơn ước tính cuối cùng của mùa trước do tỷ lệ diện tích trồng nông năng suất thấp hơn ở vùng Đông Nam tăng lên.

Trong khi đó, nhu cầu bông của Mỹ (tiêu thụ tại nhà máy cộng với xuất khẩu) trong vụ 2017-2018 dự báo thấp hơn 2% đạt mức 17,4 triệu kiện do xuất khẩu giảm. Tiêu thụ bông tại nhà máy của Mỹ cho vụ 2017-2018 được ước tính cao hơn vụ 2016-2017 là 3,4 triệu kiện, được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu sản phẩm dệt từ bông Mỹ.

Dự báo dự trữ bông là 5 triệu kiện vào ngày 31 tháng 7 năm 2018, cao nhất kể từ vụ 2008-2009. Tuy nhiên dự báo tỷ lệ dự trữ - tiêu dùng (29%) của vụ 2017-2018 nằm giữa mức 18% của vụ trước và mức 30% của vụ 2015-2016. Dựa trên các dự đoán cung và cầu ban đầu, giá bông Upland tại trang trại của vụ 2017-2018 được kỳ vọng nằm trong khoảng 54 cent và 74cent/pound. Tại điểm giữa của khoảng giá, giá tại trang trại sẽ thấp hơn ước tính 69 cent là 5%.

TIN TỨC KHÁC

Copyright © 2017 THIEN VU MANUFACTURE TRADIMEX CO.,LTD. All rights reserved.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sales support 0909.79.27.28